Vă punem la dispozitie formularele utilizate de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, în format *pdf.
Daca aveti nevoie de un program pentru vizualizat fisiere *pdf acesta se poate descarca de aici.

Tipuri de cereri:

Cerere tip pentru înscriere în cartea funciară*
*se completeaza pentru cazurile cand inscrierea se face fară documentatie cadastrală
- timp de completare 7 minute

Model completare cerere înscriere

 


Cerere tip pentru extras de informare*


 IMPORTANT: Extrasele de carte funciară pentru informare pot fi solicitate online

In cazul în care extrasul de carte funciara pentru informare sau extrasul de plan cadastral este solicitat online tariful acestuia (20 lei) este mai mic decât în cazul în care este solicitat la ghișeu (25 lei)

* se completeaza si se depune la birourile de carte funciara din cadrul OCPI
- timp de completare 3 minute
 

 


 Alte modele de cereri sau de formulare

* se completeaza cand se doreste obtinerea unor copii conforme cu exemplarul din arhiva OCPI
 
- timp de completare 3 minute
- tariful de furnizare a serviciului este de 25 lei / dosar sau carte funciară după caz
- tariful de furnizare a serviciului se plateste anticipat înregistrării cererii prin ordin de plată sau mandat poștal:
 
Beneficiar: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov  /   IBAN: RO23TREZ131501503X017823  /  CIF 9870320

Atenție: în cazul în care plata tarifelor se face prin ordin de plată acesta trebuie să conțină și codul de inregistrare fiscală CIF 9870320

 Dovada plății tarifului va fi transmisă împreună cu cererea pe adresa de email a biroului teritorial competent
 


Cerere furnizare plan de încadrare în zonă
*
se completeaza cand se doreste obtinerea unui plan de încadrare in zonă pe fotoortoplan
 
Se furnizează EXCLUSIV pentru imobilele identificate cu număr cadastral
 
In cazul imobilelor identificate cu numar topografic, serviciul NU se poate furniza fiind necesară întocmirea unei documentatii cadastrale sau tehnice de către o persoană autorizată
-timp de completare 3 minute

Cerere anulare numar cadastral
- timp de completare 3 minute
 
- timp de completare 5 minute
 
- timp de completare 5 minute
 

Aplicații utile

Generare *cgxml Eterra 3 pentru notari si autorizati DDATP pentru primarii

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top